top3

KSFN er partipolitisk og livssynsmessig uavhengig.

top2

KSFN er for studenter ved institusjoner for høyere utdanning i Norge.

top1

KSFN bedriver riksomfattende virksomhet i Norge rettet mot studenter og elever.

GENERALFORSAMLING OG FEST TIL KSFN LØRDAG 04.MAI

Hei alle våre kjære gode medlemmer og støttemedlemmer, Vi vil herved innkalle dere alle sammen til generalforsamling lørdag den 04.mai.2013 og fest rett etter det. Husk at vi låner hele Uglebo lokalet på Sophus Bugges Hus til disposisjon for våre arrangementer. Det skal velges nytt styre og nå har dere...
mer