Åpent møte mellom styret og medlemmer til KSFN

KJÆRE KSFN MEDLEMMER!

KSFN Styret inviterer herved til åpent møte fredag 16.11.2012 fra kl.1500 på SV- Aud 4.

For å kunne påvirke KSFN og dens retningslinjer er det viktig at DU som medlem blir med på denne samlingen. Denne samlingen er for det at våre medlemmer skal kunne komme med innspill når det gjelder vedtekter, styrets arbeid, medlemmenes forventninger, styrets forventninger til medlemmene, m.m.

Det har vært en del diskusjoner blant medlemmer og ikke minst styret selv, om hvordan KSFN skal forholde seg til ulike aktiviteter angående den generelle kurdiske situasjonen og vi som en studentforening.

Hensikten med dette møtet er å avklare ulike spørsmål og ta stilling til hva du som medlem forventer av organisasjonen.
Vi vil også vise fram nåværende prosjekter som KSFN styret har planer om å utføre som en studentforening i Norge der du, som medlem, kan være med å delta i.

For å bli en mer inkluderende og sterkere forening er vi avhengig av innspill fra dere. Vi håper at dere som medlemmer setter av tid til dette møte.

HUSK på at dette møtet er veldig viktig å være med, og komme med sine meninger og ytringer over hva som er bra, mindre bra, eller dårlig og kan forbedres, og som en forberedelse til generalforsamling.

Til slutt vil vi gjøre dere oppmerksom på at det er bare ordinære betalende medlemmer og støttemedlemmer som har muligheten til å delta på denne sammenkomsten.

Hvis du ennå ikke har betalt medlemskontingent, så har du muligheten til å overføre medlemskontingenten til vår konto (NOK 100,- per/år til konto nummer: 1503 29 74322) eller betale på stedet.

Vi gleder oss til å se alle dere på møtet!
Vel møtt!
Mvh
KSFN Styret