Deltidsjobb som vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet “Mediation of Migration”

Prosjektleder for forskningsprosjektet “Mediation of Migration”
ønsker å invitere KSFN’s medlemmer til en undersøkelse.

Ett av deres underprosjekter undersøker hvilke typer medier folk med kurdisk opprinnelse i Norge benytter og hvilken type kontakt de har med sitt nettverk i Kurdistan. De undersøker også hvordan kurdiske medier dekker spørsmål knyttet til migrasjon og om denne dekningen er påvirket av debatten om innvandring i Europa.

Dem ønsker nå å gjennomføre en rekke kvalitative intervjuer med innvandrere av kurdisk opprinnelse – i den forbindelse søker dem etter en vitenskapelig assistent som kan hjelpe til med gjennomføring av intervjuer, transkripsjon og eventuelt bidra som tolk der det er behov for det. Da språkkunnskaper og kjennnskap til det kurdiske miljøet er viktig, kontakter dem KSFN, i håp om at vi kan videreformidle et slik oppdrag til studenter som kan være interessert. Jobben er timelønnet, og passer bra som en deltidsjobb ved siden av studier. For mer informasjon kan dere kontakte:

Kjersti Thorbjørnsrud
kthorbjo@media.uio.no

http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/mediation-of-migration/index.html