Nettverkskonferanse om psykisk helse i det flerkulturelle Norge

Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere inviterer til

Nettverkskonferanse om psykisk helse i det flerkulturelle Norge

Vi ønsker å invitere innvandrerorganisasjoner og helsemyndigheter til en nasjonal nettverkskonferanse med fokus på psykisk helse. Målsetningene er å bidra til å avstigmatisere psykiske plager i innvandrerbefolkningen og øke kunnskapsnivået om psykisk helse og psykiske helsetjenester. Vi ønsker også å bedre kontakten mellom forskere, innvandrerorganisasjoner og norske myndigheter for å gi muligheten til nettverksbygging og gjensidig kompetanseheving.

Konferansen legger hovedvekt på: 

  • Barn og unge
  • Avstigmatisering
  • Krig og trauma
  • Bruk av helsetjenester

Vi ønsker hjertelig velkommen til en viktig møteplass for representanter for innvandrerorganisasjoner og beslutningstagere som jobber med psykisk helse og velvære i innvandrerbefolkningen.

Dato: Lørdag 03. mars 2012

Tid:   kl. 09:00 – 16:00

Sted: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), 

         Gullhaug Torg 4B, 0484 Oslo

Deltakeravgift: 100 kr, inkluderer også lunsj

Påmelding: Beint Magnus Aamodt Bentsen, e-post: Beint.bentsen@fhi.no, tlf: 48220297

Påmeldingsfrist: 7. Februar, 2012

Reisestøtte kan innvilges til organisasjoner utenfor Oslo etter søknad. Vennligst spesifiser i påmeldingen om det ønskes.

NB! Det er begrenset med plasser, så vær tidlig ute med påmelding. Vi ønsker bredest mulig deltagelse. I tilfelle mange organisasjoner som representerer samme innvandrergruppe melder seg på vil derfor prioritet gis til de som er tideligst ute.


Mange innvandrerorganisasjoner er viktige ledd i forhold til både helsefremmende og forebyggende tiltak, samt behandlingstiltak i deler av innvandrerbefolkningen. Deltagelse på konferansen vil kunne bidra til å gi muligheter for å tilrettelegge for enda bedre tiltak. Dette vil skje i form av tilegnelsen av ny kunnskap gjennom forelesninger om psykisk helse og psykiske helsetjenester, samt workshops hvor representanter for innvandrerorganisasjoner og norske myndigheter vil møtes for å diskutere tiltak i både den frivillige og offentlige sektor. Hvilke utfordringer står innvandrerorganisasjoner ovenfor? Hva kan de lære av hverandres tilnærminger? Og hvordan kan norske myndigheter bidra til å gjøre dette arbeidet enda bedre?

Program 

09.00

Registrering og kaffe

09.50

Introduksjon. Anita Rathore, leder i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

10.00

Innlegg: Psykiske helsetjenester i Norge. Bente Moe, leder for avdeling Minoritetshelse og rehabilitering, Helsedirektoratet

10.10

Plenumsforelesning: Lidelse og mestring etter traumatiske kriser: Hva kan fremme vekst og helse? Professor Mats Gilbert, professor i akuttmedisin ved UiT og forfatter av boken Øyne i Gaza  

10.55

Pause

11.05

Valgfrie workshops1. Forebygging av psykiske plager blant barn og unge

2. Krig og traumer

3. Stigmatisering av psykiske lidelser

4. Bruk av psykiske helsetjenester

12.30

Lunsj og nettverksbygging

13.30

Plenumsforelesning: Utfordringer og erfaringer fra forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Dr. Dhayalan Velauthapillai, leder Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter (Bergen) og kåret til Top 10 innvandrer 2009

14.00

Plenumsforelesning: Ungdom, kultur og mestring. Dr. Brit Oppedal, prosjektleder og forsker ved Folkehelseinstituttet

14.30

Pause

14.45

Paneldebatt: Oppsummering fra workshops. Utfordringer, behov og ressurser i innvandrerorganisasjoner

  15.45 – 16.00

Avslutning: Veien videre. Ellinor Major, divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet

Konferansen gjennomføres i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI), Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), MiRA-senteret – ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Nasjonalt Kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Konferansen er støttet av Norsk forskningsråd.

For mer informasjon, se www.fhi.no/ungkul