Hei! Kunne du tenke deg å bli intervjuet i EM prosjektet?

Hei! Kunne du tenke deg å bli intervjuet i EM prosjektet?

EM-prosjektet er en del av UngKul studien ved Folkehelseinstituttet. Vi ønsker å finne ut hvordan det går med barn og unge som kom alene til Norge da de var under 18 år.Vi skal snart intervjue deltakerne våre om hva de tenker rundt sin identitet. For at vi skal bli flinke til å intervjue trenger vi noen ungdommer som vi kan øve oss med, som har flerkulturell bakgrunn.

I intervjuet spør vi deg om valg du har tatt i livet i forhold til jobb, skole og tilhørighet, og hva du har tenkt om disse valgene. Det er ingen riktige eller gale svar og du bestemmer selv hva du vil si til oss.Vi har taushetsplikt og skal ikke bruke informasjonen fra dere i prosjektet videre eller noe annet sted, dette er kun for å øve oss.

Intervjuet tar ca 1 time og de som har lyst til å være med får et gavekort på 100 kr.

Line Gundersen
Prosjektkoordinator
Enslige mindreårige flyktninger
UngKul – ungdom, kultur og mestring

(Send mail til styret@ksfn.net om du er intressert)